A02班・鬼塚らの原著論文が掲載されました

R. Nagasawa, K. Onizuka, K. R. Komatsu, E. Miyashita, H. Murase, K. Ojima, S. Ishikawa, M. Ozawa, H. Saito, F. Nagatsugi, Large-scale analysis of small molecule-RNA interactions using multiplexed RNA structure libraries. Commun. Chem. (2024) DOI: https://doi.org/10.1038/s42004-024-01181-8 A02